Rabu, 23 Juli 2008

when i'm fall in love

My Rabb, if i am falling in love
then let me falling in love to someone who love You
so i can love You more

(Sayid Quthb)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar